Director

 

 

Univ.-Prof. Dr. Anton Escher

Director

Geographisches Institut
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
55099 Mainz
Room 02 235
Tel.: +49 (0)6131-39-25654
Fax: +49 (0)6131-39-24736

www: http://www.geo.uni-mainz.de/escher
e-mail:

   

Univ.-Prof. Dr. Dilek Dizdar

Deputy Director

Fachbereich Translations-, Sprach-und Kulturwissenschaft
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
An der Hochschule 2 
76711 Germersheim

www: http://www.dilekdizdar.com/de/
e-mail:

   
 

Univ.-Prof. Dr. Alfred Hornung

Honorary Director

Department of English and Linguistics
American Studies
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Room 01 597 (Philosophicum)
Tel.: +49 (0)6131-39-22146 or 23535
Fax: +49 (0)6131-39-25577

www: http://obama-institute.com/hornung/
e-mail: